Sotrafestivalen

Sotrafestivalen blir arrangert årlig i november, for 2015 blir det lørdag den 14. november. Velkommen til en flott musikalsk festival.

Festivalen foregår på Fjell Ungdomskole, Sotra Videregående Skole og i Bildøyhallen. Dette er en av de største korpsfestivalen i Norge. Festivalen er en komplett festival på et lite område.

Sotrafestivalen er en underholdningsfestival for skolekorps, med konkurranse i

1. Rekkefølge i 1.- 3. divisjon og generasjon (unntatt 4. divisjon junior)
2. Høyeste poengsum uansett klasse (0-100 p på musikalsk og program) 
3. Solistpris i brass og janitsjar i samtlige divisjoner (unntatt 4. div.)
 4. For 4 divisjon/junior korps blir alle korps premiert og får vurdering

Spilletid pr korps er 15 min.

Festivalen har egen solist og ensemblekonkurranse. Her er deltakerne delt inn etter alder. 

Sotrafestivalen har egen solist og ensemblekonkurrasen. Denne foregår på Sotra Videregående skole. Konkurransen er delt inn i følgende klasser:
1. Rekkefølge klasse 1 (10-11 år)
2. Rekkefølge klasse 2 (12-13 år)
3. Rekkefølge klasse 3 (14-15 år)
4. Rekkefølge klasse 4 (16-18 år)

For ensemble-klassene vil alder på eldste person bestemme klasse. Maks antall musikanter i ensamble er 8. (Klasser med liten deltakelser kan bli slått saman)

På scene blir det solistnotestativer, CD spilller og piano.
Det blir 2 dommere på solist og ensembelkonkurransen

Aspirantseminar på festivalen. Sotrafestivalen inviterer også til aspirantseminar for aspiranter som starter eller er med i skolekorps. Her vil de få grunnleggende innføring og erfaring med å spille sammen med andre aspiranter. Seminaret vil bli holdt på Sotra Vidaregående skole.

Aspirantene som deltar på seminaret skal få spille under festkonserten lørdag kveld.

Festivalkontingenten er satt til kr 130,- per korpsmedlem/deltaker. Da all informasjon vil bli sendt ut gjennom e-post, er det viktig at den er korrekt. Kr 275,- per solist og kr 450,- per ensemble. Kontingent for å delta på aspirantseminaret er kr 100,- pr aspirant.

All konkurranse vil foregå på Bildøy, i Fjell kommune. Festivalområdet er Fjell Ungdomskole, Sotra Videregående skole og Bildøyhallen.
Festkonsert med premieutdeling i Bildøyhallen lørdag ca kl 1900. Festivalkorps for 2015 er ………

Kontakt oss ved spørsmål om festivalen, ta kontakt med:

Svein Lie, mobil/sms 948 27 320
Ivar Einarsen, mobil/sms: 900 59 153
post@sotra-brass.no