Sotrafestivalen

Sotrafestivalen blir arrangert årlig i november  -Innbydelse til Sotrafestivalen 2014Sotrafestivalen for 2014, lørdag den 15. november.

Den 26 i rekken og dette skal markeres på en spennede måte.

Festivalen foregår på Fjell Ungdomskole, Sotra Videregående Skole og i Bildøyhallen. Dette er en av de største korpsfestivalen i Norge. Festivalen er en komplett festival på et lite område.

Sotrafestivalen er en underholdningsfestival for skolekorps, med konkurranse i

1. Rekkefølge i 1.- 3. divisjon og generasjon (unntatt 4. divisjon junior)
2. Høyeste poengsum uansett klasse (0-100 p på musikalsk—10 p på program)
3. Solistpris i brass og janitsjar i samtlige divisjoner (unntatt 4. div.)
 4. For 4 divisjon/junior korps blir alle korps premiert og får vurdering

Spilletid pr korps er 15 min.

Festivalen har egen solist og ensemblekonkurranse. Her er deltakerne delt inn etter alder. 

Sotrafestivalen har egen solist og ensemblekonkurrasen. Denne foregår på Sotra Videregående skole. Konkurransen er delt inn i følgende klasser:
1. Rekkefølge klasse 1 (10-11 år)
2. Rekkefølge klasse 2 (12-13 år)
3. Rekkefølge klasse 3 (14-15 år)
4. Rekkefølge klasse 4 (16-18 år)
For ensemble-klassene vil alder på eldste person bestemme klasse. Maks antall musikanter i ensamble er 8. (Klasser med liten deltakelser kan bli slått saman)

På scene blir det solistnotestativer, CD spilller og piano (vanlig og digitalt)
Det blir 2 dommere på solist og ensembelkonkurransen

Aspirantseminar på festivalen. Sotrafestivalen inviterer også til aspirantseminar for aspiranter som starter eller er med i skolekorps. Her vil de få grunnleggende innføring og erfaring med å spille sammen med andre aspiranter. Seminaret vil bli holdt på Sotra Vidaregående skole.

Seminaret blir ledet av Irene Graven. Aspirantene som deltar på seminaret skal få spille under festkonserten lørdag kveld.

Festivalkontingenten er satt til kr 120,- per korpsmedlem/deltaker. Påmelding vil bli bekreftet via e-post. Da all informasjon vil bli sendt ut gjennom e-post, er det viktig at den er korrekt. Kr 275,- per solist og kr 450,- per ensemble. Kontingent for å delta på aspirantseminaret er kr 100,- pr aspirant.

All konkurranse vil foregå på Bildøy, i Fjell kommune. Festivalområdet er Fjell Ungdomskole, Sotra Videregående skole og Bildøyhallen.
Festkonsert med premieutdeling i Bildøyhallen lørdag ca kl 1900. Festivalkorps for 2014 er Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Påmelding av korps

Påmelding solistkonkurranse

Påmelding ensemblekonkurranse

Påmelding aspirantseminar

Kontakt oss ved spm om festivalen

Svein Lie, mobil/sms 948 27 320
Ivar Einarsen, mobil/sms: 900 59 153
post@sotra-brass.no